PROIZVODNJA

Poljoprivredna Proizvodnja i Saradnja

Mobirise

Biljna proizvodnja

  Kompanije Meteor - Commerce u svom  vlasništvu  poseduje  i  obradjuje  1200ha  poljoprivrenog
zemljišta  sa tendencijom rasta. Ovo poljoprivredno zemljište se nalazi na teritoriji zapadnobačkog okruga, odnosno na teritoriji Sombora, Stanišića, Riđice, Kljajićeva i Stapara.
  Biljna proizvodnja  koja  se  sprovodi  na  ovom  zemljištu obuhvata gajenje svih važnijih ratarskih
kulutra:  pšenice,  kukuruza,  soje,  suncokret  i  ječma. U proizvodnji se primenjuju sve neophodne
agrotehničke  mere  i  koristi  se  najsavremenija  mehanizacija  kao  i  sistemi za navodnjavanje koji
pokrivaju 90% ovog poljoprivrednog zemljišta.
  Kao rezultat   optimalnog  korišćenja djubriva  i  hemijske  zaštite,  velikih  ulaganja,   sprovodjenja
najsavremenije tehnologije i kvalitetnog ljudskog rada postižemo relativno visoke i stabilne prinose.

Kontakt osoba:
Slaviša Drobilović, vlasnik
Direktor proizvodnje
slavisa.drobilovic@meteorkomerc.com

Mobirise

Proizvodnja voća

  Kompanija  Meteor - Commerce  je  2017   godine  na svom imanju u blizini Sombora, na potezu
Radojevići,  podigla   jedan od   najsavremenijih   zasada jabuke na ukupno 25ha poljoprivrednog
zemljišta.  Zasad  jabuka  se  nalazi u  reonu koji ima odlične klimatske i  edafske  uslove  koji  uz
savremene tehnologije proizvodnje garantuje postizanje visokih i stabilnih prinosa.
  Na ovom imanju se intenzivno proizvode poznate i proverene sorte jabuka kao što su Gala, Greni
smit i Zlatni delišes. Ono što na ovom voćnjaku obezbeđuje kvalitetan i visok prinos jeste upravo
kvalitetan sadni material, zaštita od nepovoljnih klimatskih faktora, kvalitetno navodnjavanje i
prihrana.
  Voćnjak    je  opremnljen   irigacionim   sistemom   (sistem  za  navodnjavanje)  kao  i   sistemom
protivgradne zaštite što ga čini najsavremenijim voćnjakom ne samo na teritoriji Zapadnobačkog
okruga nego i na teritoriji cele Republike Srbije.
  Do 2022. godine  kompanija  Meteor -  Commerce  planira  da poveća ukupnu   površinu zasada
jabuke na  ukupno  107ha od  čega bi  7ha činilo  akumulaciono  jezero za potrebe navodnjavanja
voćnjaka i za akumulaciju vode  radi  njene eksploatacije u cilju odbrane voća od mraza (antifrost
sistem).   U periodu do  2022. godine  očekuje se i  izgradnja  najsavremenije   Ultra Low Oxygen
hladnjače  (ULO)  sa celokupnom   potrebnom opremom  za  skladištenje,   sortiranje  i  pakovanje
jabuka.   ULO  hladnjače  imaju  niz  prednosti  koje  se  ogledaju  u  očuvanju   boje kore,      jezgra
plodova  voća  kao  i o čuvanja  njihove  svežine  čak  i  do   300  dana  od  berbe  što  omogućava
postizanje pozitivnih ekonomskih efekata u smislu veće prodajte cene na samom tržištu.

Kontakt osoba:
Slaviša Drobilović, vlasnik
Direktor proizvodnje
slavisa.drobilovic@meteorkomerc.com

Mobirise

Proizvodnja stočne hrane

   U sklopu kompanije Meteor Commerce se nalazi i fabrika za proizvodnju hrane za domaće
životinje ukupnog kapaciteta 1200t na mesečnom nivou.
U sklopu fabrike postoje četiri programa za proizvodnju hrane za domaće životinje:
- Program za živinarstvo
- Program za svinjarstvo
- Program za govedarstvo
- Program za kućne ljubimce 
  Posebno odeljenje u okviru    same fabrike se bavi pakovanjem komponenti koje se koriste za
proizvodnju   hrane za  domać e životinje   (stočno brašno, sojina sačma, suncokretova sačma,
kukuruz, ječam, pšenica i drugo) koje se zajedno sa gotovim i dopunskim smešama hrane može
naći u maloprodajnim objektima Meteor Commerce-a.
  Po potrebi tržišta, fabrika radi i proizvodnju hrane za životinje u zoološkim vrtovima Republike
Srbije kao i hrane za divljač koja se nalazi u   šumama koje su u   nadležnosti javnih preduzeća.
Kompanija Meteor Commerce je u svojoj  proizvodnji hrane za domaće životinje implementirala
HACCP standard što dodatno garantuje kvalitet naših proizvoda.

Kontakt osoba:
Aleksandar Ležajić
Šef fabrike stočne hrane
info@meteorkomerc.com

Stočna hrana, Hrana za ljubimce

Mobirise

Program za Govedarstvo  -  obuhvata  kompletnu paletu gotovih  i  dopunskih  smesa za odgo j teladi,  tov junadi, uzgoj  priplodnih  junica,  i   krava  u  laktaciji.   U  svom sastavu ima jos i paletu gotovih smesa za ishranu jagnjadi, jaradi, ovaca I koza. Postoji u brasnastoj formi I paletirani program. Pakovanja su 10kg, 25kg I 40kg.

Mobirise

Program za Kućne ljubimce - obuhvata kompletnu paletu gotovih peletiranih smesa za odgoj i tov kunica, odgoj golubova, ishranu juznoamerickih cincila, i dr. Pakovanja su 10kg i 25kg.


Mobirise

Program za Svinjarstvo - obuhvata kompletnu paletu gotovih I dopunskih smesa za odgoj prasadi, tov svinja, uzgoj suprasnih I krmaca u laktaciji. Postoji program za apoteke I program za farme. Postoji u brasnastoj formi I paletirani program.Pakovanja su za apoteke 10kg, 25kg, a za farme 25kg I 50kg.

Mobirise

Program za Živinarstvo - obuhvata kompletnu paletu gotovih I dopunskih smesa za tov brojlera, odgoj I eksploataciju koka nosilja, odgoj I tov curaka. Postoji program za apoteke, I program za farme. Postoji u brasnastoj formi I paletirani program. Pakovanja su za apoteke 10kg, 25kg, a za farme 25kg I 50kg.

© Copyright 2022 AnubiusDesign feat. Meteor-Commerce - All Rights Reserved

Created with Love - See it