KOOPERACIJA

METEOR-COMMERCE SOMBOR

Mobirise

Ugovaranje proizvodnje

  Već  duž  i  niz  godina  kompanija  Meteor - Commerce  se  bavi  ugovaranjem  I  finansiranjem poljoprivredne  proizvodnje  sa   poljoprivrednim  gazdinstvima  i  individualnim   poljoprivrednim imanjima. Ovakvim poslovanjem naši kooperanti mogu obezbediti najpovoljnije uslove za nabavku repromaterijala,  ali i  najsigurniji  način  za  skladištenje  svojih  poljoprivrednih proizvoda u našim skladišnim prostorima. Samim ugovaranjem poljoprivredne proizvodnje sa Meteor Commerce-om naši kooperanti mogu očekivati:
- Avansiranje isporukom najkvalitetnijeg semena, zaštitnih sredstava I veštačkih đubriva; 
- Savete u vezi pravilne primene gore navedenih proizvoda sa ciljem postizanja
maksimalnih efekata; 
- Praćenje useva I garantovani otkup poljoprivrednih proizvoda sa cele ugovorene
površine, u period berbe; 
  Svi naši kooperanti imaju mogućnost da sa nama ugovore poljoprivrednu proizvodnju za neke od sledećih kultura:
- Ječam
- Pšenica
- Suncokret
- Soja
- Kukuruz
  Bitno je napomenuti da je sav reporomaterijal koji plasiramo ka našim kooperantima vrhunskog kvaliteta I pristiže od renomiranih domaćih I stranih proizvođača.
  Ukoliko žele  naši  kooperanti  imaju  mogućnost  osiguranja  sopstvenih  useva  od  vremenskih nepogoda po najpovoljnijim cenama na tržištu, što im po ovim nestabilnim vremenskim uslovima obezbeđuje miran san i sigurnu zaradu.


Kontakt osoba:
Damir Bjedov
Šef veleprodaje i kooperacije
damir.bjedov@meteorkomerc.com
----------------
+381 (0)63/10-89-787

Mobirise

Skladištenje

  Skladištenje poljoprivrednih proizvoda je važna stavka u  proizvodnji žitarica. Pored toga što je
ovaj proces veoma bitan za svakog poljoprivrednika ono  predstavlja veoma složen i  odgovoran
zadatak i za nas kao kompaniju. U sam posao skladištenja spadaju svi procesi upravljanja zrnom
počevši od  prijema gde  je od  izuzetne  važnost  uraditi kvalitetnu  analizu kvaliteta i kvantiteta.
  Nakon samog prijema poljoprivrednih proizvoda stupa na snagu proces čišćenja zrna od stranih
primesa pa zatim sušenje i skladištenje.
  Da bi kompanija Meteor Commerce održala kvalitet skladištenja svi njeni skladišni kapaciteti, od preko   50.000t,  budu   pripremljeni  za  skladištenje  pre  samog  početka  prijema.    To naravno
podrazumeva higijenu  skladišnih  prostora  i  transportnih  puteva na najvišem mogućem nivou.
Dezinfekcija i deratizacija su obavezan deo tog procesa.
  Od krucijalnog  značaja  je  i  to  što  kompanija  Meteor Commerce vrši konstantan monitoring i
kontrolu uskladištenog zrna  u  cilju  očuvanja kvaliteta  i  stvaranja optimalne sirovinske baze za
prerađivačku industriju kao  i stvaranje krajnjeg ekonomskog efekta u smislu postizanja što bolje
cene prilikom prodaje.
  Poljoprivredni proizvodjači koji skladište svoje poljoprivredne proizvode u skladišnom prostoru
Meteor Commerce-a  mogu  biti  sigurni da će do  konačne isporuke roba zadržati svoj kvalitet i
kvantitet,   jer  se po  potrebi  radi i  eleviranje zrna uz eventualno dodatno čišćenje i fumigaciju.
  Kompanija Meteor Commerce se nalazi i u sistemu robnih rezervi, što  znači  da  smo stekli sve
neophodne uslove kako bismo postali ovlašteni skladisteri za prijem kukuruza i pšenice za
Republičku direkciju robnih rezervi na teritoriji zapando-bačkog okruga.


Kontakt osoba:
Vatroslav Drobilović
Direktor logistike i tehnički direktor
vatroslav.drobilovic@meteorkomerc.com
----------------
+381 (0)63/10-89-650

Mobirise

Otkup

  Tokom čitave godine vršimo otkup  sledećih  ratarskih  kultura:  ječma,  pšenice,
uljane repice, kukuruza, soje i suncokreta i to po najpovoljnijim tržišnim uslovima.
  Lokacije na kojima vršimo otkup su uvek tako logistički rasporedjene da našim kooperantima obezbedjuju najniže moguće transportne troškove.
Isplata za otkup žitarica se vrši odmah nakon obračuna.
Kontakt osoba


Dajana Šekuljica
Šef odeljenja nabavke
dajana.sekuljica@meteorkomerc.com
----------------
+381 (0)63/10-89-635

© Copyright 2022 AnubiusDesign feat. Meteor-Commerce - All Rights Reserved

Website was started with Love